Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Henrietta Rae-painter

Henrietta Rae  -  Eine Bacchantin

BIOGRAPHY

Henrietta Rae was the wife of the painter Ernest Normand (married in 1884) and was one of the few female artists to tackle large-scale classical and allegorical subjects. more...http://www.artmagick.com/pictures/artist.aspx?artist=henrietta-rae


 Henrietta Rae

 Hylas and the Water Nymphs
 

 Henrietta Rae

 Her Eyes are Homes of Silent Prayer
 

 Henrietta Rae

Apollo and Daphne

henrietta-rae-18591928-procris-1357415939_org Henrietta Rae – Procris

Henrietta_Rae_-_Ophelia_-_Google_Art_Project Henrietta Rae – Ophelia

Rae,_Henrietta_-_Venus_Enthroned_-_1905

 Henrietta Rae  -  Venus Enthroned

Songs of the Morning 

 Henrietta Rae  -  Songs of the Morning

 

 Henrietta Rae

Memories

 Henrietta Rae

Pandora

File:Henrietta Rae - 1903- The Sirens.png

 Henrietta Rae- The Sirens

 http://img12.nnm.ru/5/1/8/e/c/cfc993e2f518422ebe9319250bd.jpg

 Henrietta Rae

Spring

 Henrietta Rae

Psyche Before the Throne of Venus

 

 Henrietta Rae

Summer

http://www.artmagick.com/images/content/rae/hi/rae18.jpg

 Henrietta Rae

Zephyrus wooing Flora

 Henrietta Rae

Her Eyes are Homes of Silent Prayer


 

http://img12.nnm.ru/1/6/f/d/0/b1f4ad642474c70e335725454f2.jpg

Английский художник Henrietta Rae (1859-1928)  

http://img15.nnm.ru/d/c/b/6/c/2cff817bc2f68b29db23e5822ca_prev.jpg

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...